Ple ordinari de 26/01/2015. Video.

00:45 - 1er. Aprovació Acta Sessió anterior.

01:20 - 2on. Donar compte informe d´intervenció, quart trimestre de 2014, sobre compliment de la Llei 15/2010 per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat.

06:12 - 3er. Donar compte informe de tresoreria, quart trimestre de 2014, sobre compliment de la Llei 15/2010 per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat.

13:04 - 4t. Donar compte informe d’intervenció, quart trimestre de 2014, sobre període mitjà de pagament global a proveïdors

14:40 - . Donar compte de l’actuació dels Òrgans de Govern Local.

15:10 - . Donar compte de Decrets d’Alcaldia, Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.

25:20 - Regidor del PSPV demana informació sobre la nova llicència d´obres per a la realització del CEIP Carraixet.

36:56 - . Despatx Extraordinari.

37:50 - . Precs i preguntes.

37:58 - Es pregunta per part d´UxA per la convocàtoria del Consell Escolar.

50:17 - S´alça la sessió.