Ajuntament d´Almàssera. Ple ordinari de 23/02/2015.

Minutatge de la sessió (minuts i segons).
Punts de l´ordre del dia:
0:00:21 - 1er. Aprovació Acta Sessió anterior.
0:01:10 - 2on. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost, 4t trimestre/2014.
0:30:48 - 3er. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal General.
0:00:21 - Salt en la gravació per problema tècnic.
0:30:53 - 4t. Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de 2015, prorrogat de 2014.
0:37:10 - 5é. Moció PSOE sobre “Accés als tractaments d’última generació per a les persones afectades per l’hepatitis C
0:42:55 - 6é. Donar compte de l’actuació dels Òrgans de Govern Local.
0:46:01 - 7é. Donar compte de Decrets d’Alcaldia, Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.
0:53:44 - 8é. Despatx Extraordinari.
0:53:50 - 9é. Precs i preguntes.
1:01:27 - Es talla el video per problemes tècnics.