Notícies de Almàssera

L'Ajuntament d'Almàssera, en mans del PP, contra les llibertats de reunió i expresió.

30/03/2013

La gent de la CUP d'Almàssera hem exercit les nostres llibertats front a les amenaces i la persecució per part de l’equip de govern del PP.  Com a conseqüència de tots aquests fets, EU ha presentat una moció al Ple de l'Ajuntament que recull allò que venim reivindicant des de la CUP i que respon a la necessitat de garantir la llibertat d'expressió al nostre poble.  Encoratgem a la resta de grups municipals a recolzar també aquesta moció.

El PP en minoria decideix fora del Ple.
Un ajuntament sense capacitat ni voluntat
L’Ajuntament d’Almàssera a punt de fer fallida.

Les persones que estem construint la cup d'Almàssera ens vam reunir el passat 4 d'agost per a preparar el calendari d'activitats de la segona part de l'any. L'assemblea/sopar va transcórrer amb un interessant debat sobre els temes locals i els més generals. Al finalitzar l'assemblea, els companys Xavier i Empar, van quedar encarregats de l'elaboració d'un llistat de prioritats, que serà debatut per a la seua aplicació en la pròxima reunió.

A Almàssera hem donat el pas, i hem constituït la CUP. Comencem a
treballar per a que, per primera vegada, una proposta auténticament
democràtica, participativa i solidària, que defense el territori i la
nostra identitat, oferisca ...

Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by itslef but the wrod as a wlohe.

Esteu visitant el nou lloc web de la Candidatura d'Unitat Popular d'Almàssera. Aquest web vol ser una eina de difusó de la nostra actualitat i un instrument de comunicació amb la població d'Almàssera.


El portal ha estat desenv...

Pàgines